13 abr. 2012

Sensibilitat química múltiple: Canal salut Generalidat de Catalunya


 

La sensibilitat química múltiple (SQM) és un trastorn crònic adquirit caracteritzat per símptomes recurrents que tenen lloc com a resposta a baixos nivells d'exposició a múltiples productes químics no relacionats (ambientadors, desinfectants, colònies, suavitzants de la roba, etc.). Es tracta d'una síndrome que  pot anar associada freqüentment a la síndrome de fatiga crònica, la fibromiàlgia i a altres patologies cròniques.
A la majoria de països europeus, la SQM no es coneix tant com als EUA o al Canadà, i no està reconeguda com a malaltia (no està codificada a la Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la salut, 10a. revisió, de l'Organització Mundial de la Salut). El fet que la majoria de casos detectats tinguin pocs aspectes comuns i presentin símptomes i graus d'afectació molt diversos fa que aquest trastorn sigui objecte d'intensos debats entre la comunitat científica.
La SQM apareix com a comorbiditat en moltes altres malalties d'origen immunoinflamatori. Per poder detectar precoçment els casos i evitar un empitjorament evolutiu, és important que el personal mèdic es familiaritzi amb els seus símptomes. En general, aquests símptomes poden ser atribuïts a diferents òrgans i sistemes i habitualment tenen relació amb els sistemes nerviós central, circulatori i respiratori.
L'atenció mèdica urgent a aquests malalts és un problema important. Durant una crisi, les persones afectades de SQM no poden comunicar-se de manera efectiva i el personal d'urgències pot no conèixer que hi ha rutines assistencials potencialment perjudicials i de risc per a aquests pacients. 

Castellano
 
La sensibilidad química múltiple (SQM) es un trastorno crónico adquirido caracterizado por síntomas recurrentes que tienen lugar como respuesta a bajos niveles de exposición a múltiples productos químicos no relacionados (ambientadores, desinfectantes, colonias, suavizantes de la ropa, etc.). Se trata de un síndrome que puede ir asociada frecuentemente al síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y otras patologías crónicas.

En la mayoría de países europeos, la SQM no se conoce tanto como en EEUU o Canadá, y no está reconocida como enfermedad (no está codificada en la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10 ª. Revisión, de la Organización Mundial de la Salud). El hecho de que la mayoría de casos detectados tengan pocos aspectos comunes y presenten síntomas y grados de afectación muy diversos hace que este trastorno sea objeto de intensos debates entre la comunidad científica.

La SQM aparece como comorbilidad en muchas otras enfermedades de origen immunoinflamatori. Para poder detectar precozmente los casos y evitar un empeoramiento evolutivo, es importante que el personal médico se familiarice con sus síntomas. En general, estos síntomas pueden ser atribuidos a diferentes órganos y sistemas y habitualmente tienen relación con los sistemas nervioso central, circulatorio y respiratorio.

La atención médica urgente a estos enfermos es un problema importante. Durante una crisis, las personas afectadas de SQM no pueden comunicarse de manera efectiva y el personal de urgencias puede no conocer que hay rutinas asistenciales potencialmente perjudiciales y de riesgo para estos pacientes


Enlace.

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=778f982b66876310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=778f982b66876310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

No hay comentarios: