15 dic. 2010

Resumen jornada para SQM ... de la Pastoral de Salut de l'Asquebisbat de Barcelona


Inauguracio: Sra mª Jose   ... de la Pastoral de Salut de
l'Asquebisbat de Barcelona
.." mostra grran  interes per la malaltia i manifesta es donarà tot el
suport que  sigui posible com a Institució. Ja sigui  individual i!o
Instritucional.^
-Monsenyor ................Arquebisbe de ........  "l'Esglesia està
implicada en la salut dels homes. De l 'home integral (cos-ànima) com
també en afrontar les repercusions de les noves malalties." dona tot
el suport.
-Dr Rafael Panades. "La experiència del Centre de Salut Laboral de
Barelona en SQM"  Es una llarga exposició dels estudis fets amb les
corresponents estadistiques des del l995 al 2008 als Centres de
treball , des de totes les òptiques.  Es conclou i
confirma  que la SSQM  equival a transtorns de salut reals i  greus
,tan: físics, psíquics i socials, acompanyats de  limitacions per fer
una  vida normal  a més de  la incomprensió y rebuig . Tots els casos
es deuen a "mala praxis". "si 800 persones tenen els mateixos
simptomes no es pot dir que no existeixen".
 
-Sr Jordi Obiols Quinto ."Exposicions a agents químics i
sensibilització química" Parla del elements químics i de l'ambient
químic de l'especie humana." Relaciona  l'individu  al  mig del  medi
ambient  i el lloc  de treball ;, el resultat  final d'aquesta relació
i interacció retorna a l individu. De com l'individu es comunica amb
les lnstitucions alhora que aquetes també influeixen en el medi
ambient i en el lloc de treball.  Parla de les sustàncies químiques,
el procès d'enmalaltir ( EL SINDROME QUIMIC MULTIPLE), dels danys i de
les afectacions causades per agents i  el procés i temps d'eliminació.
 
-Dr Julian Marquez Sanchez. Neuroleg i Neurofisióleg Clínic. Ex Cap
del Servei de Neurofisiologia Clínica de l'Hospital  Universari de
Bellvitge. Ens fa un resum  del 1987 (segons Cullen) del EL SINDROME
QUIMIC MULTIPLE .Parla dels desencadenants de la malaltia, de la
metodologia per confirmar-la.  La importancia de la historia clinica.
Els organs afectats i de la sintomatologia per ordre de prevalència.
Comenta un estudi de 260 pacients.
Per acavar anuncia que la SENSIBILITAT QUIMICA MULTIPLE de ser una
desconeguda en els ultims anys y de tenir pocs apois Institucional ha
passat a que sigui mes compresa a nivell juridic, a nivell ministerial
(octubre del 2010 ministeri sanitat demana: " elsELS SINTOMES DE
L'ENFERMETAT " per tal fer-ne protocol a tots els hospitals d'Espanya)
Hospital de Navarra i CarlosIII de Madrid, fan diagnostics a
Urgències. Els medis de comunicacio posen interés i TV3 confecciona
"30 minutos"
Colectiu Ronda crea jurisprudencia. ICAM hi ha mes comprensió. Hi ha
molta bibliografia del tema sobretot americana.
-Sr Juli Camps. "un accident que es podia haver evitat" Fa exposicio
de una experiencia sindical en una empresa publica en la qual un grup
de treballadors van  quedar afectats per la SINDROME SENSIBILITAT
QUIMICA MULTIPLE. i de les posteriors mesusres de seguretat que fan
frenar i pòsarfi al procés d'enmalaltir.
 
 

No hay comentarios: